ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง เรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรอง ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง เรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรอง ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง