ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัดกองวิชาวิศวกรรมการบิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัดกองวิชาวิศวกรรมการบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัดกองวิชาวิศวกรรมการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัดกองวิชาวิศวกรรมการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน