ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น สังกัด แผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น สังกัด แผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งช่างอากาศยาน ระดับตัน สังกัดแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งช่างอากาศยาน ระดับตัน สังกัดแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น สังกัดแผนกงบประมาณ สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น สังกัดแผนกงบประมาณ สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ และกำหนดการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้นสังกัดแผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติ และกำหนดการสัมภาษณ์ตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้นสังกัดแผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอากาศยาน ระดับต้น สังกัดแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอากาศยาน ระดับต้น สังกัดแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น สังกัดแผนก บริการ ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น สังกัดแผนก บริการ ศูนย์ฝึกการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น สังกัดแผนกงบประมาณ สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น สังกัดแผนกงบประมาณ สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งช่างอากาศยาน ระดับต้น สังกัดแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งช่างอากาศยาน ระดับต้น สังกัดแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน