ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์ และกำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์ และกำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารประกอบการรับสมัครอื่นๆ