ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน(ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในสถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน(ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติการ สังกัดสำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติการ สังกัดสำนักบริหารกลาง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันการบินพลเรือน จำนวน ๑ อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันการบินพลเรือน จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564)เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่ายสังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564)เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่ายสังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติการ สังกัดสำนักผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติการ สังกัดสำนักผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่ายสังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่ายสังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน