ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำการงานระดับวิชาชีพ ระดับกลาง สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน จำนวน 1 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำการงานระดับวิชาชีพ ระดับกลาง สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562)  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง สังกัด สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง สังกัด สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)เรือง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สังกัดกองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)เรือง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สังกัดกองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น สำนักดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น สำนักดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สำนักดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สำนักดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับกลาง สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับกลาง สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบภาคภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบภาคภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบภาคภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบภาคภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลา สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันและเวลา สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนด วันเวลาสถานที่สอบข้อเขียน ระเบียบการคัดเลือก และข้อปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนด วันเวลาสถานที่สอบข้อเขียน ระเบียบการคัดเลือก และข้อปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับต้น สังกัด แผนกการเงิน สำนัการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับต้น สังกัด แผนกการเงิน สำนัการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น สังกัดงานตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น สังกัดงานตรวจสอบภายใน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดสำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับ (หลักสูตรมหาบัณฑิต)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับ (หลักสูตรมหาบัณฑิต)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนายทะเบียน ระดับต้น สังกัดสำนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน  ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา 
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับต้น สังกัด แผนกการเงิน สำนัการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับต้น สังกัด แผนกการเงิน สำนัการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น สังกัดงานตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น สังกัดงานตรวจสอบภายใน 
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน