ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน