ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) สังกัดแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารกลาง

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง