ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ระดับตัน สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ระดับตัน สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ระดับต้น สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ระดับต้น สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ระดับต้น สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ระดับต้น สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน