ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564)เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564) เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564) เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาบริหารการบิน