ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 1 สังกัด สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 1 สังกัด สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลกากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลกากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน(ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 1 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน(ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 1 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์ 1 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562)  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์ 1 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 1 สังกัด สำนักงานเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 1 สังกัด สำนักงานเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลกรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 1 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 1 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 1 สังกัด สำนักงานเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 1 สังกัด สำนักงานเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินนพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ 3 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้นศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นีเพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินนพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ 3 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้นศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน 
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร ๑ สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร ๑ สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน