ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562) เรื่อง รายสชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562) เรื่อง รายสชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562) เรื่อง ขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองคัดเลือกลูกจ้าง ในตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562) เรื่อง ขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองคัดเลือกลูกจ้าง ในตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง  ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ 
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสีมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสีมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ 
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน สังกัด แผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน สังกัด แผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน สังกัด แผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน สังกัด แผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานจัดหา สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง