ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัดแผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัดแผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัดแผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษา) สังกัดแผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา นักวิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา) สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา นักวิชาการ
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน สังกัดแผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน สังกัดแผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักงานการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักงานการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดตามการประกาศรายชื่อและกำหนดการคัดเลือก ซึ่งจะทยอยประกาศที่หน้าเว๊ปต่อไป      

      ติดต่อ สถาบันการบินพลเรือน สำนักทรัพยากรบุคคล 02-272-5287 หรือ 02-2725741-4 ต่อ 231
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริการการเงิน สังกัดแผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริการการเงิน สังกัดแผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดตามการประกาศรายชื่อและกำหนดการคัดเลือก ซึ่งจะทยอยประกาศที่หน้าเว๊ปต่อไป      

      ติดต่อ สถาบันการบินพลเรือน สำนักทรัพยากรบุคคล 02-272-5287 หรือ 02-2725741-4 ต่อ 231
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง