ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท) กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท) กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด แผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด แผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัด แผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัด แผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูการบิน (เครื่องบิน) สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งครูการบิน (เครื่องบิน)  สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท) สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เเพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท) สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ 3 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ 3 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา 
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์  ตำแหน่งนักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์ 1 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์  ตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์ 1 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ๑
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย 
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย  
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูการบิน (เครื่องบิน) สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูการบิน (เครื่องบิน) สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดแผนกซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและเครื่องฝึกบินจำลอง กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน
ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง ครูการบิน (เครื่องบิน) สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดแผนกซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและเครื่องฝึกบินจำลอง กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 3 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย   
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 สังกัดสำนักงานนโยบายและแผน  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาเว็บไซต์ 1 สังกัดแผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดตามการประกาศรายชื่อและกำหนดการคัดเลือก ซึ่งจะทยอยประกาศที่หน้าเว๊ปต่อไป

    ติดต่อ สถาบันการบินพลเรือน สำนักทรัพยากรบุคคล 02-272-5287 หรือ 02-2725741-4 ต่อ 231
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน