ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562) เรื่อง ขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562) เรื่อง ขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา
ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ 1 สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ 1 สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชากาอาศยานและเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบิลพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชากาอาศยานและเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ๑ สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ๑ สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอนเเละสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอนเเละสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๑ สังกัดสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชากาอาศยานและเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๑ สังกัดสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชากาอาศยานและเครื่องยนต์
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอน และสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชากาอาศยานและเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสอน และสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชากาอาศยานและเครื่องยนต์


ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาภาคพื้น กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

                ติดต่อ สถาบันการบินพลเรือน สำนักทรัพยากรบุคคล 02-272-5287
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

                ติดต่อ สถาบันการบินพลเรือน สำนักทรัพยากรบุคคล 02-272-5287
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ 1  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาการการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. ตำแหน่งครูการบิน (เครื่องบิน) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองฝึกบิน 

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดตามการประกาศรายชื่อและกำหนดการคัดเลือก ซึ่งจะทยอยประกาศที่หน้าเว๊ปต่อไป

ติดต่อ สถาบันการบินพลเรือน สำนักทรัพยากรบุคคล 02-272-5287
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน