ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิชาการกิจการนักศึกษา สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ

                                        โทร 02-2725741-4 ต่อ 231
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง