ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งวิชาภาคพื้น สังกัด สำนักงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดตามที่หน้าเว๊ปต่อไป

โทร 02-272-5741-4 ต่อ 231
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดตามที่หน้าเว๊ปต่อไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งหัวหน้านักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล สอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561  และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

โทร 02-272-5741-4 ต่อ 231
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันการคัดเลือกพนักงาน
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันการคัดเลือกพนักงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งหัวหน้านักทรัพยากรบุคคล  สังกัด สำนักงานทรัพยากรบุคคล 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ๑ สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร ๒  สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริหารการการบิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ๑ สังกัด กองซ่อมบำรุงอากาศยาน

โทร 02-272-5741-4 ต่อ 231
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน